Om Kjellners Rör AB

Kjellners Rör AB i Vara grundades 1955 av Paul Kjellner.

1976 förvärvades Arnes Rör AB i Herrljunga med avsikt att skapa större marknadsunderlag.

 

1995 övertog Bengt-Göran Kjellner, Tore Kjellner och Ann Kjellner företagen
och i samband
med övertagandet skapades moderbolaget Kjellners Entreprenad.
1995 startades även
filialer i Kvänum och Floby.

 

Vårgårda Röraffär förvärvades 1997 i Kjellners Entreprenad AB.


I november 2002 fusionerades Vårgårda Röraffär till Arnes Rör AB.


2009-2010 startades filial i Skara.


1 mars 2010 förändrades ägarbilden och nytt moderbolag bildades. Det nya
moderbolaget kom
att heta Kjellners VVS AB och ägarna var Bengt-Göran Kjellner
och Ann Kjellner.


I september 2011 förändrades ägarbilden på nytt och Bengt-Göran Kjellner blev
ensam ägare dock endast fram till mars 2012 då David Kjellner
kom in i ägarbilden. I samband med denna förändring fusionerades Arnes Rör AB till
Kjellners Rör AB.

 

I september 2012 förändrades bolagsstrukturen på nytt och ser nu ut på följande sätt:

 

Moderbolag     Kjellner Gruppen AB                                           

Dotterbolag     Kjellners Rör i Vara AB

                                                    - filial Grästorp

                         Kjellners Rör i Herrljunga AB                       

                                                   - filial Floby 

                                                   - filial Vårgårda

                         Kjellners Rör i Kvänum AB                          

                                                   - filial Skara                                   

 

 
Företagen har idag ca 50 anställda tillsammans.

 

Affärsidé

Är att med god lönsamhet och hög kvalitet utföra installationer och tjänster inom vårt
kompetensområde som överensstämmer med kundens krav och förväntningar.